Nemzetközi ügyek és mobilitás

A nemzetközi ügyek és mobilitás területéhez tartoznak a különböző rész- vagy teljes képzésre érkező, illetve a részképzésre távozó hallgatók érdekképviselete. Ezeket az altémák az alábbi pontokban összegezve találhatóak meg:


Bejövő mobilitás elősegítése

Az elmúlt években az európai és az Európán kívüli mobilitási programok felfutásának köszönhetően a felsőoktatásban résztvevők, mind az oktatók, mind a hallgatók számára egyre hétköznapibb tapasztalat a felsőoktatás nemzetköziesedése.

Ezt a folyamatot azonban a felsőoktatási intézmények, a közigazgatás és az érintett minisztériumok intézményi struktúrája lassan követi. Ez a folyamat csupán az elmúlt években indult el, azonban ez országos szinten még nem kielégítő. Nemzetköziesítési bizottságok alakultak a felsőoktatási intézményekben artikulálva a környezethez való illeszkedés fontosságát, viszont ezek eredménye nem látványos. Az e téren való kezdeményezésekben, illetve a már működő rendszerek segítésében a hallgatói önkormányzatoknak aktív szerepet kell vállalniuk.

Mivel az intézményekbe érkező külföldi hallgatók képviseletét is a hallgatói önkormányzat látja el, így az érdekképviseleti tevékenység során róluk sem szabad megfeledkezni. Ugyanúgy képviselni kell részképzésre, azaz rövidebb időre ékező hallgatókat, mint a teljes képzésben magyar intézményeinkben tanulókat, viszont az időtartamból adódóan - részben - különbözőképpen kell őket kezelni.

A részképzésre (fél évre vagy egy évre) érkező hallgatók nem az intézmények beiratkozott hallgatói, viszont az általános Erasmus+ szabályok értelmében ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint az adott intézmény beiratkozott hallgatóit (pl.: kollégiumi elhelyezés, jogorvoslat, stb.). Ezen hallgatók legnagyobb többsége Európai Uniós állampolgár, így ugyan jóval egyszerűbben tudja a szükséges adminisztrációs ügyintézést elvégezni, az idegen ország és környezet miatt mégis sokszor jelentős segítséget igényelnek. Amellett, hogy adminisztratív dolgokban és a szabadidő szervezésében több szervezet is felkarolja őket, a valós érdekképviseletet (pl.: jogsérelem esetén) a hallgatói önkormányzatnak kell ellátnia.

A teljes képzésben Magyarországon tanuló külföldi hallgatók esetében jóval összetettebb a feladat. Egyrészt, mivel őket sok intézményben nem segítik közvetlenül a nemzetközi hallgatókkal foglalkozó szervezetek, másrészt pedig mivel ezek a hallgatók az esetek többségében Európán kívülről, teljesen más kultúrkörből érkeznek. Az adminisztratív segítségen túl fontos ezen hallgatók minden szinten való integrálása az egyetemi hallgatói életbe. Az integráció haszna lehet például az elégedett külföldi hallgatók és a magyar felsőoktatás nemzetközi vérkeringésbe való kapcsolódása, idegen kultúrák megismertetése a magyar hallgatókkal, a külföldi hallgatókkal pedig a magyar kultúra megismertetése. A hallgatói önkormányzat szintjén ez azt jelenti, hogy a külföldi hallgatók érdekképviseletéről is gondoskodni kell, akár magyar akár külföldi hallgatók bevonása által. A hallgatói érdekképviseleti választásokat és minden programot számukra is elérhetővé kell tenni, például angol nyelvű felhívások segítségével.

 

Kimenő mobilitás elősegítése

A hallgatói önkormányzat feladata a hallgatói mobilitás elősegítése. Egyrészt – érdekképviseleti tevékenységük által – különböző fórumokon segítik a nemzetközi mobilitás működését úgy, hogy a hallgatói érdekek minden esetben érvényesüljenek. Másrészt pedig tájékoztatják a hallgatókat a számukra elérhető külföldi mobilitási lehetőségekről és egyben népszerűsítsék is azokat. Ezen tájékoztatás történhet online és offline módon egyaránt. A hallgatói önkormányzat webes felületein történő tájékoztatás és promóció elengedhetetlenül fontos, hiszen ezek jelentik a legnagyobb elérési lehetőséget. Emellett tájékoztató előadások, külügyi expo-k is nagyban segíthetik a mobilitásra készülő hallgatókat.

A hallgatói önkormányzat feladata, hogy szorgalmazza a hazai hallgatók mobilitásának megkönnyítését. Az egyik fő gond, amivel a kiutazás előtt álló hallgatók szembesülnek a nem megfelelő nyelvtudás, illetve az idegen nyelvű szakkifejezések ismeretének hiánya. A másik fő akadály a külföldi intézményben elvégzett tanegységek hazai befogadása, mely sajnos a legtöbb intézményben nem zajlik zökkenőmentesen. Ezek támogatásában közvetítő szerepet vállalhat a hallgatói képviselet az intézményvezetés felé.

 

Külföldi ösztöndíjak

A magyar felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók számos ösztöndíjban részesülhetnek. Ezek képzési területeként vagy akár intézményenként is nagyon különbözőek lehetnek, de van több, mindenki számára elérhető ösztöndíj is. Ezek közül mutatjuk be a legnépszerűbbeket.

 

Erasmus

Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja, ami hét korábbi EU-s programot fog össze. Az Erasmus+ program egyaránt támogatja pedagógusok, oktatók és oktatási szakértők, illetve felső- és közoktatásban tanulók mobilitását; együttműködések innovációját és a szakpolitikai reformfolyamatokat. Az Erasmus+ program teljes jogú résztvevői az Európai Unió tagállamai, Izland, Lichtenstein, Macedónia, Norvégia és Törökország, de jó néhány partnerország is csatlakozott a program egyes területeire. Magyarországon a programot két nemzeti iroda koordinálja: a Tempus Közalapítvány (oktatás és képzés területe) valamint az Erasmus+ Ifjúsági Progamiroda (ifjúság és sport területe).
Az általában csak Erasmus néven emlegetett mobilitási ösztöndíj a legnépszerűbb európai mobilitási program, ami 2014-től az Erasmus+-hoz tartozik. A programon belül egyaránt működik hallgatói és oktatói, dolgozói mobilitás is. Külön pályázható tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlat is. Ezekre részben közös, részben pedig külön feltételek vonatkoznak, így ezeket külön mutatjuk be.
Pályázatot az adott felsőoktatási intézmény ír ki, így a pályázás folyamata mind szakmai gyakorlat, mind pedig tanulmányi célú mobilitás esetében intézményenként változik, itt csak az általános feltételeket közöljük.

 

Erasmus+ Tanulmányi célú mobilitás

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
A program intézmények közti szerződéseken alapul, tehát minden hallgató és oktató azokra az egyetemekre utazhat ki, amikkel a saját intézményének szerződése van. Ez a lista karonként, szakonként, szakirányonként is változhat. A tanulmányi célú mobilitás minimális hossza 3, maximális hossza 12 hónap lehet.

 

A hallgatói ösztöndíj mértéke a követezőképpen alakul:
Magas megélhetési költségű országok esetében havi 500 Euro. (Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Ausztria, Finnország, Svédország, Dánia, Írország, Norvégia, Lichtenstein)
Közepes megélhetési költségű országok esetében havi 450 Euro. (Spanyolország, Németország, Törökország, Hollandia, Belgium, Csehország, Portugália, Görögország, Szlovénia, Horvátország, Luxemburg, Ciprus, Izland)
Alacsonyabb megélhetési költségű országok esetében havi 400 Euro. (Lengyelország, Románia, Magyarország, Litvánia, Szlovákia, Bulgária, Lettország, Észtország, Málta. Macedónia)

 

Erasmus+ szakmai gyakorlat

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével. A tanulmányi célú mobilitással ellentétben tehát a szakmai gyakorlat esetében nem előre megszabott szerződéseken keresztül történik a mobilitás, hanem a pályázó saját magának keres gyakorlati helyet. Néhány ötlet szakmai gyakorlati hely kereséséhez: Ide kattintva érhető el. A szakmai gyakorlat hossza minimum 2, maximum 12 hónap lehet.
A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk).
A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

Az ösztöndíj mértéke országonként a következőképpen alakul:
Magas megélhetési költségű országok esetében havi 600 Euro. (Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Ausztria, Finnország, Svédország, Dánia, Írország, Norvégia, Lichtenstein)

Közepes megélhetési költségű országok esetében havi 550 Euro. (Spanyolország, Németország, Törökország, Hollandia, Belgium, Csehország, Portugália, Görögország, Szlovénia, Horvátország, Luxemburg, Ciprus, Izland)

Alacsonyabb megélhetési költségű országok esetében havi 500 Euro. (Lengyelország, Románia, Magyarország, Litvánia, Szlovákia, Bulgária, Lettország, Észtország, Málta, Macedónia)

 

Erasmus + Nemzetközi Kreditmobilitás

Az ECHE tulajdonos felsőoktatási intézmények a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázhatnak az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás pályázattípus keretében. A nemzetközi (tehát nem programország, hanem partnerország felsőoktatási intézményeivel lebonyolítandó) kreditmobilitás esetén a programországbeli felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Irodákhoz.

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázható mobilitási tevékenységek a hallgatói tanulmányi mobilitás és a személyzeti mobilitás (oktatók és nem akadémiai személyzet egyaránt). Szakmai gyakorlatok megvalósítására nem lehet pályázni a nemzetközi kreditmobilitás keretében.

A pályázható országok listája és az egyes régiókra, országokra vonatkozó feltételek és az oda nyerhető ösztöndíjak listája megtekinthető a következő weboldalon: Ide kattintva érhető el.

 


CEEPUS5

A CEEPUS program (Central European Exchange Program for University Students – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram) hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését teszi lehetővé a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között és támogatja a hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegíti Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését. A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.
Minden CEEPUS tagországban van egy országos hatáskörű, a program koordinációjáért felelős programiroda. Magyarországon ezt a feladatot a Tempus Közalapítvány látja el.
Hallgatók kétféle módon nyújthatnak be pályázatot: hálózati együttműködés vagy hálózaton kívüli, freemover mobilitás keretén belül. Hálózati együttműködés esetén a küldő intézmény által kiírt pályázatra kell pályázni, amit a helyi koordinátor bírál el. Ha a hallgató nem talál a saját intézményében megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló keretet. Freemover pályázatot így kizárólag a második félévre lehet beadni.
A mobilitásnak több típusa is van. Féléváthallgatás esetén ajánlottan egy szemesztert, de legalább 3, legfeljebb 10 hónap. A kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén minimum 1, maximum 10 hónap kinn tartózkodásra van lehetőség szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció vagy labormunka támogatásához. Pályázható továbbá speciális kurzusokon való részvétel is, ami lehet intenzív nyelvi vagy szakmai kurzus vagy hallgatói szakmai kirándulás.
Az ösztöndíj aktuális határideiről és a pontos feltételekről az alábbi honlapon lehet tájékozódni: Ide kattintva érhető el.

 

Campus Mundi

A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása – különös tekintettel a foglalkoztathatóságra -, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének támogatását szolgálja. A program hazai koordinátora, a Tempus Közalapítvány hirdet pályázatot részképzésre, szakmai gyakorlatra és tanulmányútra egyaránt.
A Campus Mundi részképzésre szóló ösztöndíja elsősorban önfinanszírozó státuszú Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatóknak szól, de más kétoldalú szerződés alapján kiutazó hallgatók is pályázhatnak. A mobilitás történhet Erasmus+ partnerországba vagy egyéb országba. A Stipendium Hungaricum programban részt vevő országa vagy területre történő kiutazás esetén útiköltség támogatás is igényelhető. A fogadó egyetemen a nyertes hallgatók tandíjmentesen tanulhatnak. A félévi részképzés során legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített ECTS kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A külföldi részképzés minimális időtartama 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el. A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 186 000–277 200 Ft ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra, félhavi kerekítés elvével.

 

A Campus Mundi szakmai gyakorlat

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. A Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba és területre történő kiutazás esetén útiköltség-támogatás is igényelhető. A külföldi szakmai gyakorlat minimális időtartama 2 hónap (60 nap) az utazási napokon kívül, legfeljebb pedig 5 hónap lehet.
A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:

• uniós intézmény és egyéb uniós szervezet, beleértve a szakosított intézményeket (a teljes lista az ec.europa.eu/institutions/index_en.htm honlapon érhető el);

• uniós programok irányítását végző szervezet, például Erasmus+ nemzeti iroda (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy kettős finanszírozás elkerülése miatt).

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.
A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 186 000–277 200 Ft ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra, félhavi kerekítés elvével
Az aktuális pályázatok az alábbi honlapon találhatók: Ide kattintva érhető el.

 

Footnotes
Tempus Közalapítvány - Erasmus
Tempus Közalapítvány - Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása
Tempus Közalapítvány - Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása
Tempus Közalapítvány - Nemzetközi kreditmobilitás
Tempus Közalapítvány - Ceepus
Tempus Közalapítvány - Campus Mundi


Kiegészítő támogatások

Az Erasmus+ programban részt vevő felsőoktatási intézmények a Tempus Közalapítvánnyal közösen kiegészítő támogatásokat hirdethetnek. Ilyen az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás és a tartósan beteg vagy fogyatékkal élők kiegészítő támogatása. Az egyes intézmények saját kiegészítő támogatásokat is meghirdethetnek, azonban a Tempus Közalapítvány Erasmus+ Kiegészítő támogatása az Erasmus+ program valamennyi résztvevője számára nyitott.

Erasmus+ Szociális Kiegészítő Támogatás

A szociális alapú támogatást a Tempus Közalapítvány az intézményekkel közösen hirdeti, a pontos pályázási feltételek tehát intézményenként változhatnak.
A pályázatot tanulmányi célú mobilitási pályázatot elnyert hallgatók pályázhatják.
Az a hallgató adhatja be igénylését, aki

a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott, vagy

  • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t), vagy
  • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t), vagy
  • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt), vagy
  • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt), vagy
  • Roma szakkollégium tagja (volt), vagy
  • felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült, vagy
  • hátrányos helyzetű település állandó lakosa.

A támogatás az ösztöndíjon felüli havi 100 Euro ösztöndíjat jelent a nyertes hallgatóknak.


Kiegészítő támogatás tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatóknak

A felsőoktatási intézmények és a Tempus Közalapítvány közösen pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.
Látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb fogyatékossággal élő vagy a betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek pályázhatnak, amennyiben a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest. A támogatás nem igényelhető azokra a költségekre (pl. gyógyszerköltség), amik Magyarországon is felmerülnek, beszerezhetők itthon és kivihetők külföldre, így például az első háromhavi gyógyszeradag.
A kiírás és a pályázat pontos feltételei intézményenként változhatnak.

 

Campus Mundi ösztöndíjhoz igényelhető kiegészítő támogatás Stipendium Hungaricum partnerek irányába

A pályázat célja, hogy ösztöndíj-kiegészítést biztosítson felsőoktatási hallgatóknak olyan mobilitási programok megvalósításához, amelyeket államközi egyezmények biztosítanak a Stipendium Hungaricum Program partnerországaiban/-területein. Ez a pályázat önmagában nem érvényes, csak az államközi kiutazó részképzésre beadott pályázattal együtt – mintegy annak kiegészítéseként pályázható. A részképzésre elnyerhető ösztöndíj biztosítja a lehetőséget a szakmai programhoz, a kiegészítő támogatásra benyújtott pályázattal pedig anyagi támogatás igényelhető a program megvalósításához. Az elnyerhető támogatás a részképzés megvalósításához elnyerhető ösztöndíj összegének kiegészítése 277 200 Ft/hó mértékig. Pályázatot a www.scholarship.hu honlapon elérhető on-line pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges melléklet csatolásával lehet beadni.

 

Footnotes
Pályázatok.org - Kiegészítő támogatás tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatóknak 
Tempus Közalapítvány - Campus Mundi ösztöndíjhoz igényelhető kiegészítő támogatás Stipendium Hungaricum partnerek irányába