Hallgatói Önkormányzatok - kommunikáció

Hallgatói Önkormányzatok kommunikációs tevékenysége
 

A Hallgatói Önkormányzat kommunikációja fontos, hogy tükrözze a szervezet helyét és pozícióját. Elsősorban az egyetem berkein belül, illetve országos szinten is elfoglalt helyéről kell beszélnünk. Az imázs kérdésköre az egyik legvitatottabb kérdés a kommunikációs stratégia felállításának szempontjából, hiszen rengeteg sztereotípia van, mely jelen van nemcsak az egyetem berkein belül, hanem a társadalom különböző szegmenseiben is. Látható, hogy a pozitív kicsengés, vagyis a jó imázs megalkotásában, nehéz ezekkel némely esetben versengeni, főként akkor, ha a negyedik hatalmi ág, vagyis a média is közbeszól, ráerősít egyes helyeken. A feladat, hogy ebben a helyzetben mikor is nap, mint nap vannak változások pozitív és negatív benyomások, a szervezetnek akkor is törekedni kell arra, egyediségével és pozitív kiállásával erősítse szerepét és küldetését. A küldetése egyértelműen az, hogy megfelelően tudja biztosítani az egyetemi hallgatók számára az érdekképviseletet és, hogy minél többen éljenek azokkal a közösségi programok kínálta lehetőségekkel, amelyek a tanulás mellett is változatossá, színessé teszik a hallgatók életét: a szakestektől, szakhetektől a nagyszabású, fesztivál jellegű programokon át a sportbajnokságokig.

 

A küldetés alapja a szervezeti filozófiának, mely a szervezet küldetését tovább erősíti. A már megfogalmazott célok, elvek mentén próbálja meg meggondoltan és a lehető leghatékonyabban elérni a hallgatók érdekeit szolgáló pozitív lépéseket.

Ezek elérése a szervezet megjelenésében, viselkedésében és kommunikációjában is erőteljesen jelen van. Egyrészről az egyetem értékeit és küldetését teljes mértékben elfogadja és támogatja, emellett megjelenésében a hagyományokat tükrözve jelenik meg.

A kommunikáció során az értékek, célok mentén próbálja meg az arculatát tovább építeni a szervezetnek, melynek most már olyan egysége is van, aki ebben az építkezésben további segítségeket fog nyújtani.

 


Kapcsolat és kommunikáció az érdekgazdákkal


Egyetlen szervezet vagy csoport sem fejlődik, létezik légüres térben. Ezért sem választhatóak el a társadalomtól, gazadási és politikai rendszertől, amelyre ráépülnek.
A Hallgatói Önkormányzat is hasonló helyzetben létezik, ugyanakkor a szervezet is kölcsönösen gyakorolnak hatást a társadalomra, valamit hozzáad, segít a környezetének. A szervezet életében az érdekeltek köre többrétű. Egyrészről beszélhetünk elsődleges érdekgazdákról, akik közé az egyetem valamennyi polgárát sorolhatjuk, hallgatóktól, oktatókon át vezetőkig. Másodlagos érdekgazdáknak tekinthetjük azokat, akik a hallgatói önkormányzat napi működésétől távolabb állnak, így a közvélemény, politika, széles nyilvánosság is ide sorolható. Az érdekgazdákkal való kommunikáció új lehetőségeket, kapcsolatokat nyit meg a szervezet számára, melyeket hatékonyan kell kezelnie. Az érdekgazdák azonosítása elengedhetetlen, hiszen a kapcsolatok alakításában nagy szerepe van annak, hogy fel ismerjük-e megfelelően őket. Ezen gondolat mentén fontos a felismerés és térképezés mellett a megnyerés. Egy olyan gyakorlatias kommunikációs stratégiát kell megtervezni és végrehajtani, ami a leghatékonyabbnak bizonyulhat a szervezet kapcsolati hálójának. Kellő mennyiségű információval szolgál, legmegfelelőbb formátumban adja át, és világosan megfogalmazza azt, hogy mi szervezetünk várakozása az érdekelt felekkel szemben. Tehát tudatos és szervezett kommunikációra van szükség a szervezet érdekgazdáival, annak érdekében, hogy kölcsönös megértés, jó akarat, és bizalom alakuljon ki a szervezet és környezete között. A környezet folytonosan változik. Ügyről ügyre más és más érdekgazdák lesznek fontosak és kevésbé fontosak, tehát velük ügyenként eltérő módon kell kommunikálni, ezért kell minden egyes ügyben elkészíteni az érdekgazdák térképét.

 

A PR kommunikáció központi fogalma a visszacsatolás: kölcsönös win-win helyzet csak akkor alakulhat ki, ha a szervezet igyekszik kielégíteni az egyes érdekgazdák igényeit, elvárásait, ehhez viszont vissza kell forgatnia saját szervezeti döntéseibe az érdekgazdáktól szerzett információkat. A PR-t nézve központi fogalom az érzékelés: a szervezetnek úgy kell kommunikálnia, hogy az ő szervezeti céljait az érdekgazdák érzékelni tudják.

Az érdekgazdákkal történő meglelő kommunikációs csatornák építése napi feladat. Egyrészről az oktatókkal egyetemi vezetőkkel történő egyeztetések formájában valósul meg ez másrészt a leendő hallgatók és jelenlegi hallgatók napi kapcsolattartása a másik szegmense. Ennek alapja a kari és központi ügyeletek tartása, online kapcsolattatás és a web 2.0. adat lehetőségek.

Stratégiai célkitűzések:

 • Kapcsolattartás az egyetemi polgárokkal
 • Érdekképviselet
 • Stabil működés biztosítása hosszú távon
 • Brand kialakítása
 • Win-win helyzet megalkotása

Kommunikációs célkitűzések:

 • Stabilitás, jó működés tükrözése
 • Partnerségek kialakítása, azok erősítése
 • Társadalmi felelősségvállalás tudatosítása
 • Profilkommunikáció erősítése, pozicionálása
 • Elektronikus kommunikáció további fejlesztése
 • Hazai és nemzetközi kommunikáció erősítése, pozicionálása

Belső kommunikáció

Kép1

 

 Kép2